Nye regler ved generationsskifte af ejendomsvirksomheder

Et nyt ejendomsvurderingssystem kan betyde, at avancebeskatning samt gave- og boafgift ved et generationsskifte af ejendomsvirksomheder stiger væsentligt. Det er derfor en god ide at overdrage fast ejendom, inden det nye system træder i kraft.

 

Den 1. september trådte et nyt ejendomsvurderingssystem i kraft. I første omgang vurderes ejerboliger, og den 1. september 2019 vurderes øvrige ejendomme. I forhold til ejendomme, hvor der ikke betales dækningsafgift, sker der fremover ingen ejendomsvurdering; det er alene grundværdien, der fastsættes. I det nye system er der dog mulighed for at få ejendomsværdien vurderet, hvis den er nødvendig for at beregne boafgift. Dette kommer sandsynligvis også til at gælde for beregning af gaveafgift. Derimod ser det ikke ud til, at det bliver muligt at anmode om en ejendomsvurdering, når ejendomme ejes af et selskab.

Stigning i avancebeskatning samt gave- og boafgift

Det nye system sigter mod, at fast ejendom vurderes til en egentlig handelsværdi, og forventningen er derfor, at der kommer væsentlige stigninger i avancebeskatningen. Samtidig sker der stigninger i gave- og boafgifter. Ved et generationsskifte bliver ejendomsvirksomheder – med undtagelse af de virksomheder, der lever af at købe og sælge ejendom – ikke omfattet af de nye regler for nedsættelse af gave- og boafgift, som fra 2020 bliver på 5 pct. I stedet vil fast ejendom værdiansættes til +/- 20 pct. af ejendomsvurderingen ved overdragelser inden for gaveafgiftskredsen.

Overvej et generationsskifte nu

Står I overfor et generationsskifte, er det derfor en god ide at overdrage fast ejendom, inden de nye vurderinger kommer. For ejerboliger skal dette ske senest i år. For øvrige ejendomme skal dette ske senest i 2019 og gerne inden den 1. september 2019.

 


 

Vær opmærksom på:

• Ved overdragelse af selskaber, der ejer fast ejendom, bliver det nødvendigt med en mæglervurdering og et bindende svar fra SKAT

• Fast ejendom og selskaber, der ejer fast ejendom, kan overdrages til offentlig vurdering, hvis handelsværdien ikke er kendt.

Det er en god ide at:

• Gennemføre et generationsskifte, inden det nye system træder i kraft

• Lade ejendom, som ejes i personligt regi, forblive i personligt regi

• Aftale skatteforbehold ved en overdragelse. På den måde kan prisen ændres, eller handlen kan annulleres, hvis ikke SKAT er enig i værdiansættelsen

• Forlade virksomhedsordningen i salgsåret, da det vil reducere den endelige beskatning.

Hvad er din ejendom værd?

Vi tilbyder dig en gratis og uforpligtende vurdering af din ejendom. Udfyld formularen og vi vender tilbage hurtigst muligt

Ved din bestilling af gratis salgsvurdering godkender du, at vi gemmer de ovenfor indtastede personoplysninger, og at vi må kontakte dig telefonisk eller via e-mail med henblik på salgsvurderingen.